จะแบ๊คอัพ/เรียกคืนข้อมูล (รายชื่อผู้ติดต่อ, ข้อความ, ประวัติการโทร, ฯลฯ) บนไอโฟนของคุณด้วย MoboPlay ได้อย่างไร?

จะแบ๊คอัพ/เรียกคืนข้อมูล (รายชื่อผู้ติดต่อ, ข้อความ, ประวัติการโทร, ฯลฯ) บนไอโฟนของคุณด้วย MoboPlay ได้อย่างไร? การแบ๊คอัพข้อมูลของคุณเป็นประจำจะช่วยป้องกันการศูญเสียข้อมูลได้ และด้วย MoboPlay นั้นคุณสามารถแบ๊คอัพและเรียกคืนข้อมูลของไอโฟนของคุณได้อย่างสมบูรณ์

1. เปิดโปรแกรม MoboPlay

2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ไอโฟนเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB และ MoboPlay จะตรวจพบอุปกรณ์ของคุณได้ในไม่กี่วินาที

3. ในกล่องเครื่องมือ เลือกที่ “แบ๊คอัพ” และจะมีหน้าต่างใหม่ปรากฏขึ้น

moboplay

4. การแบ๊คอัพสำรองข้อมูล

4.1 คุณสามารถเลือกสิ่งที่คุณต้องการจะแบ๊คอัพได้โดยคลิกเลือกที่กล่องที่ต้องการได้แก่: รายชื่อผู้ติดต่อ, ข้อความ, ประวัติการโทร, รูปภาพ, วอลเปเปอร์, ธีม, สื่อ, ริงโทน, แอป และข้อมูลแอป คุณสามารถระบุเส้นทางของไฟล์แบ๊คอัพได้ เช่นเดียวกับการสร้างโน้ตในกล่องบันทึก

4.2 เมื่อคุณเลือกแล้ว คลิกที่ปุ่ม “แบ๊คอัพ กระบวนการแบ๊คอัพจะเริ่มขึ้น

4.3 กระบวนการแบ๊คอัพจะเรียบร้อยในไม่กี่นาที

moboplay

5. การเรียกคืนข้อมูล

5.1 ในการเรียกคืนข้อมูล เลือก “เรียกคืน” ในกล่องเครื่องมือ

moboplay

5.2 เลือกไฟล์แบ๊คอัพที่จะเรียกคืน และเลือกสิ่งที่คุณต้องการจะเรียกคืน

5.3 คลิกที่ปุ่ม “เรียกคืน” ที่อยู่ที่มุมขวาล่างของหน้าต่าง กระบวนการเรียกคืนจะเริ่มต้นขึ้น

5.4 การเรียกคืนข้อมูลบนอุปกรณ์ไอโฟนนั้นจะเสร็จเรียบร้อยในไม่กี่นาที

moboplay