Rất nhiều ứng dụng và trò chơi miễn phí để tải! Bạn không cần đăng nhập hay đăng kí.

ứng dụng quản lí tốt nhất cho cả Android và iOS,để dễ dàng tìm và quản lí file và dữ liệu của điện thoại bạn trên máy tính.

Chuyển và đồng bộ ứng dụng,file,ảnh,nhạc và video giữa máy tính và thiết bị di động,kể cả iPhone và iPad.

1 cú nhấp chuột là sao lưu,khôi phục danh bạ,SMS,nhật kí điện thoại,ảnh,dữ liệu ứng dụng và nhạc từ điện thoại bạn.Không bao giờ để mất dữ liệu nữa.

đơn giản hóa cuộc sống di động của bạn với chỉ 1 cú click chuột!

Tải xuống ngay cho Window 10/8/7/Vista/XP