Hướng dẫn cài đặt tiện ích Afc2

1. Bật Cydia(lưu ý: chờ cho đến khi Cydia tải hết mới đến bước tiếp theo).

2. Nhấn “Search”,nhập “Apple File Conduit”,chọn””Apple File Conduit “2”” trong kết quả tìm kiếm.

3. Nhấn “cài đặt”

4. Nhấn “xác nhận”

5. Không làm thứ gì khác trong quá trình cài đặt.Khi thông báo “Restart SpringBoard” được bật,nhấn nó và hoàn thành cài đặt afc2.

Note: tiện ích vá afc2 là gì?

(tiện tích afc2) vá dịch vụ,cũng hiểu như bản vá AFC giúp sau khi jailbreak các công cụ không thể dùng kết nối usb MoboPlay để truy cập vào các file hệ thống (Prison Break).Jay Freeman,người tạo ra Cydia đã phát triển nên Apple File Conduit”2”,thứ thay thể cho gói tiện tích ví dụ như afc2add.