Làm sao để sao lưu/khôi phục dữ liệu (danh bạ,tin nhắn,nhật kí điện thoại,etc) trên Iphone với Moboplay?

Sao lưu dữ liệu thường xuyên giúp ngăn việc mất dữ liệu.Với sự trợ giúp của MoboPlay,bạn có thể có 1 sao lưu đầy đủ và khôi phục trên iphone của bạn.

1. Mở MoboPlay.

2. Kết nối iphone của bạn với máy tính qua cổng usb.Moboplay sẽ nhận ra nhận ra thiết bị của bạn trong vài giây.

3. Trong hộp công cụ,chọn “Backup”,1 cửa số mới sẽ được bật lên.

moboplay

4. Sao lưu dữ liệu

4.1 Bạn có thể chọn mục mà bạn muốn sao lưu bằng cách tích vào hộp chọn: Danh bạ,tin nhắn,nhật kí gọi,ảnh,hình nền,chủ đề,đa phương tiện,nhạc chuông,ứng dụng và dữ liệu ứng dụng.Bạn có thể chọn đường dẫn cho file sao lưu của bạn,cũng như ghi chú trên hộp thoại Memo.

4.2 Ghi bạn đã chọn xong,nhấn vào nút “Sao lưu”.Quá trình sao lưu sẽ bắt đầu.

4.3 Quá trình sao lưu sẽ hoàn thành sau 1 vài phút.

moboplay

5. Khôi phục dữ liệu

5.1 Để khôi phục dữ liệu,chọn “khôi phục” trong Hộp công cụ.

moboplay

5.2. Chọn file sao lưu để khôi phục,cũng như mục mà bạn muốn khôi phục.

5.3. Nhấn vào nút “khôi phục” ở góc dưới bên phải cửa sở.Quá trính khôi phục sẽ bắt đầu.

5.4. Dữ liệu sẽ dược khôi phục cho iphone của bạn trong 1 vài phút nữa.

moboplay