làm sao để kết nối thiết bị của bạn với thiết bị Android sử dụng kết nối Wifi ?(Cho Android 4.0 hoặc mới hơn)

Bạn có thể kết nối thiết bị Android của bạn qua Wifi không cần kết nối usb.Qua bài hướng dẫn này,chúng tôi sẽ giới thiệu các bước kết nối Wifi.Hãy làm theo các bước sau đây để kết nối.

Các bước:

1. Mở MoboPlay trên máy tính.

2. Mở kết nối Wifi trên thiết bị của bạn.

moboplay

Lưu ý:Hãy đảm bảo máy tính và thiết bị của bạn cùng chung một mạng wifi.

3. Cài đặt và mở MoboPlay Daemon trên thiêt bị android (hãy đảm bảo rằng MoboPlay đã được cài đặt.Nếu không,hãy tới cuối trang để tải hướng dẫn).

moboplay

4. Kết nối MoboPlay trên máy tính thông qua MoboPlay Daemon bằng cách nhấn vào “Quét mã QR trên Moboplay từ máy tính”.

moboplay

5. Quét mã QR trên MoboPlay bằng cách chỉnh mã QR của trên MoboPlay trong 1 khung hình.

moboplay

6. Nó sẽ kết nối với MoboPlay sau 1 lúc.

moboplay

Những cách cài đặt Moboplay Daemon:

Cài đặt tự động:nếu bạn không có MoboPlay Daemon đã cài đặt trên thiết bị của bạn,kết nối thiết bị tới MoboPlay sử dụng kết nối usb và MoboPlay sẽ cài đặt MoboPlay Daemon cho bạn.

Cài đặt thủ công:

Nếu nó không cài đặt trên điện thoại của bạn,hãy đến //www.moboplay.com/ trên thiết bị của bạn,nhấn vào “Tải xuống” để cài đặt nó thủ công.