Đăng kí tài khoản Apple ID không cần thẻ tín dụng

Nếu bạn chỉ cần cài đặt ứng dụng và trò chơi miễn phí từ iTunes,bạn có thể đăng kí tài khoản Apple ID không cần thẻ tín dụng.Chúng tôi sẽ trình bày làm sao để đăng kí tài khoản Apple ID US,các nước khác có thể giống:

1. Mở iTunes,vào [Apps]-[App Store]

moboplay

2.Vuốt xuống dưới cùng của trang web và chọn biểu tượng cờ quốc gia.

moboplay

3.Nhấn biểu tượng,chọn [United States] từ trang web.

moboplay

4.Trở về App Store.Chọn bất kì ứng dụng miễn phí và nhấn [Get].

5.Khi màn hình đăng nhập hiện ra,nhấn [Create Apple ID].

moboplay

6.Nhấn [tiếp tục] ở trang bắt đầu,và chấp nhận thỏa thuận và điều khoản ở trang tiếp theo:Bạn sẽ thấy 1 phiếu điền thông tin dưới đây:

moboplay

Email: emial sẽ dùng cho tài khoản Apple ID và địa chỉ hóa đơn cho khoản trả phí của bạn(ứng dụng/trò chơi trả phí).

Mật khẩu: của Apple ID.

Xác nhận mật khẩu: nhập mật khẩu lần nữa.

Thông tin bảo mật:câu hỏi và câu trả lời sẽ được dùng khi bạn quên mật khẩu.

Khi bạn xong,nhấn [Continue] để hoàn thành đăng kí Apple ID】.

7.Chọn 【None】 trong phần "Loại hình thanh toán"nếu bạn không muốn mua bất cứ thứ gì bằng tài khoản này. nhấn 【Continue】 để hoàn thành đăng kí Apple ID.

moboplay