Nếu như thiết bị Android của tôi không thể kết nối tới MoboPlay thì sao ? (For Android 4.0 và mới hơn)

MoboPlay cho máy tính là một công cụ quản lí Android từ máy tính tiện lợi và tốt cho người dùng mới dùng Android để quản lí điện thoại Android của họ.Khi kết điện thoại Android tới máy tính,người dùng có thể sao lưa danh bạ và file,tải xuống ứng dụng và trò chơi,xem file trên điện thoại Anroid và thậm chí root,và nhiều thứ khác.Nhưng trước làm được những chức năng đó,đầu tiên bạn phải kết nối điện thoại Android của bạn tới máy tính,và mở MoboPlay cho máy tính để nhận điện thoại của bạn.

Hãy xem làm sao khi bạn không thể kết nối với MoboPlay cho máy tính,hãy bảo đảm rằng bạn bật chế độ gỡ lỗi usb và không tõ nguồn gốc trên điện thoại của.Những lựa chọn này là cần cho việc kết nối .

Các bước:

1. Gỡ lỗi USB và không rõ nguồn gốc

Nếu bạn gặp vấn trong việc kết nối thiết bị Android với MoboPLay,hãy đảm bảo bạn đã bật gỡ lỗi USB và không rõ nguồn gốc trên thiết bị của bạn.Những cài đặt này cần thiết cho kết nối MoboPlay .

trên thiết chạy? Android 4.2 hoặc mới hơn, "cài đặt nhà phát triển" có thể bị ẩn do mặc định,bạn có thể tới ?Cài đặt? -> ?Về điện thoại? và nhấn ? số hiệu build 7 lần? để làm nó khả dụng.

đây là hướng dẫn chi tiết làm sao để bật cài đặt nhà phát triển cho các phiên bản Android khác nhau:

Gỡ lỗi USB và không rõ nguồn gốc ( Android 4.0 hoặc mới hơn)

Gỡ lỗi USB và không rõ nguồn gốc ( Android 4.0 hoặc mới hơn)

moboplay

1.2 Để bật không rx nguồn góc,chọn Cài Đặt -> Bảo mật -> usb không rõ nguồn gốc. Chọn OK để xác nhận.

moboplay

Lưu ý: trên những mẫu và hãng điện thoại khác nhau,vị tri của gỡ lỗi usb có thể khác.Nhưng hãy đảm bảo rằng nó đã bật.

2. Đảm bảo rằng chế độ kết nối usb là đúng

Sau khi bật chế độ gỡ lỗi usb và không rõ nguồn gốc,bạn có thể kết nối điện thoại Android của bạn tới MoboPlay với dây cá USB.Hãy lưu ý bạn không thể kết nối thiết bị tới Moboplay nếu bạn sử dụng chế độ kết nối usb không thích hợp.

Tên chế độ kết nối usb sẽ khác với mỗi thiết bị,thậm chí mỗi model cùng hãng.Vì thế,chúng tôi đề nghị bạn chuyển chế độ kết nối usb để thử kết nối.

Bây giờ bạn có thể kết nối thiết bị tới MoboPlay.

moboplay

Nếu bạn vẫn gặp vấn đề khi kết nối thiết bị tới MoboPlay, hãy liên hệ với chúng tôi ở moboplay@yahoo.com